Voor haar klanten installeert Bluetrace WiFi-access points. Een eindgebruiker (gast) kan alleen dan gebruik maken van het draadloze internet indien deze expliciet akkoord gaat met de voorwaarden van de aanbieder (Opt-In). Deze voorwaarden zijn altijd te downloaden en te bewaren. Aangezien Bluetrace support verleent voor haar klanten, heeft Bluetrace de beschikking over data welke in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt/bewerkt dienen te worden. Hiertoe heeft Bluetrace een privacy beleid ontwikkeld.

In dit document is het beleid van Bluetrace vastgelegd rondom het verwerken van Persoonsgegevens.