Waarmee tevens het internetverkeer en -gebruik geregeld kan worden zodat ongewenste websites afgeschermd kunnen worden voor leerlingen en andere gebruikers.

Internet is een open medium en wordt elke dag blootgesteld aan cyber-aanvallen, phishing, virussen en spam. Het is van wezenlijk belang dat het in- en uitgaande verkeer 24 uur per dag, 7 dagen in de week nauwlettend in de gaten gehouden wordt en dat er (automatisch en acuut) actie genomen wordt als de situatie daarom vraagt.