Middels een applicatie welke realtime aangeeft waar exact de chromebook zich bevindt, welke gebruiker hieraan gekoppeld is en welke applicatie in gebruik is.

Het programma wat hiervoor ingezet wordt, is AirWave van HPE/Aruba. Elke individueel apparaat wordt gemonitord op ingebruikname, volume en performance.